Bal Patriotyczny

13 stycznia 2017

13 stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Na bal przybyli różnej rangi żołnierze, służby mundurowe, wielcy Polacy, przedstawiciele kilku regionów Polski, polscy kibice …

Program Balu Patriotycznego:

 • Rozpoczęcie balu polonezem,
 • Prezentacja strojów,
 • Nauka narodowych tańców polskich: krakowiaka, kujawiaka, mazura i oberka,
 • Wysłuchanie legendy o Piaście Kołodzieju,
 • Praca konspiracyjna w drużynach: „Reduta Ordona”, „Powstańcy Styczniowi”, „Dzieci Lwowa” i „Obrońcy Westerplatte”,
 • Nauka piosenki „To wychowanie” zespołu T. Love,
 • Posiłek regeneracyjny,
 • Parada drużyn,
 • Dyskoteka narodowa.

Zadania do wykonania w drużynach:

 • Wykonajcie ilustrację do legendy o Piaście Kołodzieju,
 • Ułóżcie hasło promujące Polskę,
 • Znajdźcie informację o nazwie swojej drużyny w internecie,
 • Narysujcie mapę Polski z najważniejszymi miastami, rzekami, jeziorami …,
 • Uzupełnijcie listę wielkich Polaków o to kim byli,
 • Nauczcie się piosenki „Serce w plecaku”,
 • Przygotujcie kilkuminutową musztrę dla pozostałych drużyn.