Pan Kleks w Starej Hucie

6 listopada 2020

Do Starej Hucie zawitał teatralny Pan Kleks, który opowiedział o swojej szkole i o tym, że nie jest łatwo uczyć i być uczonym. Rozumiemy to dobrze, szczególnie teraz, w trudnym czasie pandemii. Pana Kleksa podziwiali również uczniowie z Bącza.