Nasi pierwszoklasiści

14 października 2021

Dzisiaj, w Dniu Edukacji Narodowej, do grona uczniów szkoły w Starej Hucie zostali uroczyście przyjęci Kacper, Gabryś i Szymon. Życzymy im, aby z radością do szkoły chodzili, chętnie się uczyli i w przyszłości byli dumą Starej Huty.