Karta rowerowa

29 kwietnia 2022

Od jesieni realizowaliśmy cykl lekcji poświęconych zgłębianiu tej części kodeksu drogowego, który dotyczy karty rowerowej. Po zdaniu części teoretycznej młodzi użytkownicy dróg przystąpili do zaliczenia egzaminu praktycznego czyli jazdy na rowerze po specjalnie przygotowanym na boisku torze przeszkód. Teraz uczniowie od klasy czwartej do ósmej mają ważną kartę rowerową i mogą jechać na koniec świata. Oby bezpiecznie!