Kreatywni w Starej Hucie

1 maja 2014

Uczniowie ze Starej Huty rozwiązują zadania przygotowane przez Ośrodek Pracy Pozaszkolnej przy Centrum Inicjatyw Oświatowych w Kartuzach oraz obserwują na pokazach w szkole eksperymenty naukowe przez nich prezentowane.