Biwak Rycerski

24 czerwca 2010

Zawsze, w ostatnich dniach roku szkolnego, jedziemy nad odległe o kilkanaście kilometrów jezioro i mamy tam biwak. Co roku wybieramy inne jezioro. Tym razem nasz obóz był nad jeziorem Świętym. Na miejsce obozowiska jechaliśmy rowerami przez Linię i Niepoczołowice. Po drodze obejrzeliśmy wystawę haftu kaszubskiego w Domu Kultury w Lini i podziwialiśmy Kaszubskie Duchy – drewniane rzeźby, które powstały tej wiosny w każdym sołectwie lińskiej gminy. Mieszkaliśmy w namiotach, sami przygotowywaliśmy sobie posiłki, paliliśmy ognisko, i bawiliśmy się. Ponieważ w tym roku wcześniej zwiedzaliśmy zamki na Szlaku Orlich Gniazd to nasz biwak nazywał się Rycerski. Przez trzy dni zdobywaliśmy różne sprawności rycerskie:

  • Zdobycie zamku Czapli Siwej (czyli zwiedzanie rezerwatu czapli koło Skrzeszewa),
  • Budowanie zamków z piasku,
  • Nauka pieśni o Małym Rycerzu,
  • Samodzielne wykonanie broni rycerskiej: szabli, łuku, tarczy,
  • Udział w inscenizacji legendy rycerskiej,

Biwak zakończył się pasowaniem na rycerzy. HB

Z kaszubskim duchem

Strzelanie z własnoręcznie wykonanych łuków

Inscenizacja legendy rycerskiej

Zajęcia rzeźbiarskie

Pasowanie na rycerzy