Kaszubskie Madonny po raz dziesiąty

31 października 2014

W Starej Hucie po raz dziesiąty odbył się finał konkursu „Kaszubskie Madonny” polegającego na przygotowaniu pracy plastycznej lub literackiej, zainspirowanej spotkaniem z figurą, kapliczką, obrazem bądź innym wizerunkiem Matki Boskiej z Kaszub.
Na konkurs wpłynęły 184 prace plastyczne. W większości były to, jak wymagał tegoroczny regulamin, prace graficzne, pieczątki z ziemniaków, monotypie, gipsoryty, odbitki na kalce, linoryty. Oceniono również 25, przeważnie bardzo dobrych, wypracowań literackich.
Komisja równorzędnie nagrodziła 66 grafik i 17 prac literackich. Razem nagrodzono 83 uczniów. Oznacza to, że w dziesięcioletniej historii konkursu nagrodzono już około tysiąca uczniów szkół podstawowych z powiatu kartuskiego i wejherowskiego. Ideą konkursu jest to, aby inspirować bogatą kaszubską kulturą i za prace, w których widać twórczy wysiłek dziecka i zaangażowanie nagradzać równorzędnie, bez podziału na miejsca.
Tradycją konkursu jest też to, że uczniowie ze Starej Huty przygotowują na finał konkursu spektakl teatralny w języku kaszubskim. W tym roku było to o tyle łatwiejsze, że wszyscy uczniowie klas II-VI uczęszczają od września na warsztaty teatralno – muzyczne prowadzone przez panią Jolę Sikorską i pana Mariusza Karpowicza. Scenariusz spektaklu został specjalnie opracowany przez pana Mariusza na podstawie tegorocznych prac literackich. 31 października przed zacnymi gośćmi – laureatami konkursu – dzieci ze Starej Huty brawurowo odegrały przedstawienie o kaszubskich Madonnach.
Po części artystycznej nadszedł czas na wręczanie nagród. Nagrodami, ufundowanymi przez Powiat Kartuski oraz Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, dla laureatów prac plastycznych były: dyplom, CD z najpiękniejszymi bajkami kaszubskimi oraz świeżo wydana Biblia dla dzieci po kaszubsku, a dla laureatów literackich: dyplom, CD z muzyką Kaszub oraz zbiór legend i podań z Kaszub zebranych przez Izabelę Trojanowską. Nauczycielom, którzy przygotowywali laureatów i ich szkołom z Dzierżążna, Kartuz (nr 2), Pomieczyńskiej Huty, Sierakowic, Mirachowa, Egiertowa, Głodnicy, Niepoczołowic i Nakli wręczono pamiątkowe dyplomy, a dla wszystkich gości był słodki poczęstunek na koniec.
Wystawa z nagrodzonymi pracami plastycznymi zdobi teraz hol szkoły w Starej Hucie, a w długie jesienne wieczory można poczytać książeczkę z nagrodzonymi pracami literackimi wydrukowaną przez współorganizatora konkursu, Kartuskie Centrum Kultury.