Święty Jan Paweł II

27 kwietnia 2014

27 kwietnia nasz papież Jan Paweł II został w Rzymie ogłoszony świętym.