Spotkania Organizacji na Terenach Wiejskich

7 maja 2022

Trzeba uczyć się przez całe życie. Nasi nauczyciele po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskich już XX-tych Spotkaniach Organizacji Działających na Terenach Wiejskich, które tym razem odbyły się nie w Marozie (jak przez 18 ostatnich edycji tych spotkań), ale w Starych Jabłonkach na Mazurach. Niemal 300 aktywnych społecznie mieszkańców i mieszkanek wsi z całej Polski od 5 maja przez dwa kolejne dni będzie brało udział w debatach, rozmowach, warsztatach i sesjach wymiany doświadczeń. Było ciekawie, twórczo i bardzo inspirująco.

Kaszubskie szkółki trzymają się dzielnie