Recytacje w Szopie

15 grudnia 2023

Trzy uczennice ze Starej Huty, Melania, Martynka i Wiktoria wzięły udział w XIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej w Szopie. Konkurencja była spora, bo pojawiło się około 120 recytatorów. Dziewczynki pięknie zaprezentowały wybrane wiersze, a Melania zdobyła wyróżnienie.